ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ


Γερασίμου Βασιλειάδη 91, Καμένα Βούρλα
Τηλ. 22350 24000, Fax. 22350 24002